Öğrencilerimizin dünya vatandaşı olma yolundaki en önemli adımının dil öğrenmek olduğuna inanmaktayız. Okullarımızda yabancı dil eğitimine ana dil eğitimi kadar önem vermekteyiz. Globalleşme, ülkeleri, kültürleri, insanları her geçen gün daha da birbirine yaklaştırmakta ve bir dünya insanı olabilmek için daha çok lisan bilmek gerekmektedir. Farklı kültürle doğru iletişimi kurabilmek, lisan bilmeyi gerektirmektedir. Bu fikirden hareketle ilkokuldan başlayarak tüm sınıflarımızda gündelik yaşamı ve iletişimi ön plana alan bir yaklaşım sergiliyoruz. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin gerçekleşmesinde görsel, işitsel her tür teknolojik olanaktan yararlanmaktayız. Dil öğretiminde yazma ve konuşma gibi önemli iki becerinin yanı sıra bu dilde yorum yapabilecek düzeyde dil birikimi için yabancı öğretmenler (NATIVE SPEAKER) takviyesiyle yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi okulumuzun vazgeçilmez eğitim ve öğretim politikasıdır. Günümüzde bir yabancı dil bilmenin bile yetersiz kaldığı aşikardır. Bu bağlamda okulumuzda İspanyolca, İngilizce ve Almanca yabancı dilleri öğretilmektedir.